Vítejte na stránkách věnovaných ženám, ženskému rozvoji...
Moji milí,

posílám srdečné pozdravení vám všem.
Doba nám přináší další zkoušky. Nikdo z nás neví jak věci doopravdy jsou. Nehodnoťme, nesuďme vůbec nic. Naším úkolem je držet si vnitřní klid a mír. Vše jen tak z venku či nadhledu pozorovat. Ve-smír nám nikdy nenadělí víc, než co jsme schopni unést. Je důležité uvědomit si, že jsme se do takovéto doby narodili, tudíž ve-smír ví, že jsme připraveni. Jsme my i naše děti připraveni projít se zvednutou hlavou. Opakem strachu je důvěra/víra. Důvěřujme procesu. Nenechme se vtahnout do vytvořených dramat. Co vysíláme, to se vrací v zesílené podobě. To nejlepší co můžeme je naladit se na Lásku, vnitřní klid, harmonii a mír. Pak ten klid vyzařovat okolo sebe i do kolektivního pole. Jen tak, je možné věci změnit. Nikoli bojem, ale Láskou. Stůjme tedy každý z nás sám v sobě, své Lásce a svém vnitřním Božství. Předstvujme si svět jaký chceme žít a rovnou za to děkujme. Vše je jak má...

Posílám srdečná pozvání na Loona Dance s Evičkou. Termíny jsou vypsány až do června. Setkávání jsou v Aréně v tyto večery, vždy od 18 do 20hod. Tyto dny: 3.3.,17.3 Loona dance se SAUNOU.,14.4., 12.5., 9.6., 30.6. V případě zájmu kontaktujte Evičku či se hlaste rovnou v přihlašovacím systému Areny.

Opatrujte se všichni moc krásně, objímám s Láskou každého z vás
Helča
Moji milí,

dnes pouze rychlá pozvánka pro ženy na zítřejší Loona Dance s Evičkou. Více info v přiloženém letáku.

Opatrujte se a přeji krásné dny, s Láskou Helča
Moji milí,

dnes posílám pozvánku a pohlazení...:-)

Pozvání je na Loona Dance s Evou v Kolíně. Pravidelně zatím každých 14 dní ve Fit Studiu Arena a rozpisy najdete i na stránkách studia. V případě, že chcete dostávat pravidelné informace kontaktujte přímo Evičku. Vím, že Evka je velmi kvalitní pokračovatelkou Loona Dance v Kolíně a jsem moc ráda, že po pauze se tento druh taneční meditace pro ženy opět vrací. Tedy, ať zkušenosti s tancem máte či ne, jste vítané na pravidelné dávce energetické očisty i čerpání potřebné výživy našeho těla...:-) Nejbližší lekce 27.1. v Kolíně a 1.2. v Kostomlatech s rituálem Imbolc. Letáčky s kontakty přílohou.

A moc ráda posílám pohlazení v podobě několika málo veršů a obrázku, které ke mě dorazily v uplynulých dnech. Laskavosti, jemnosti, vzpruhy a hojnosti je bezpochyby třeba nám všem...:-)

ZROZENÍ HOJNOSTI
Když žádné verše nepřichází,
to neznamená,
že Tvé Duši něco schází.

Vždyť raduješ se, žiješ hladce,
v naladění sníváš sladce,
to jen mysl,
může být Tvůj zrádce.

Dál zpívej, tanči, usmívej se,
o radost svou s lidmi děl se,
to pro každého úkol přece.

Sviť Láskou, jenž Světlem Božím,
Já dary ke Tvým nohám složím.
A vášnivě svůj život tvoř,
toť k hojnosti ten správný oř.

Opatrujme se moji milí, krásné dny
s Láskou Helča
Moji milí,
nadešel čas mého tradičního mezisvátečního zamyšlení. Tak se pokusím myšlenky nechat volně plynout a dopřát tak prostor slovům, která se mají narodit. Letošní vánoční čas, jsem více než kdy jindy, ponořená do sebe sama. O tom se možná rozepíši jindy. Potřebuji, aby si to sedlo.
Je čas pohádek a já bych se moc ráda právě o pohádkách zmínila. Je v nich obrovská, hluboká moudrost. Ukazují nám, že abychom se někam posunuli, musíme projít „transformací“. Je v nich mnoho laskavosti, jemnosti, poučení… dobro, vždycky vítězí nad zlem a LÁSKA, ta mocná čarodějka, dokáže překonat ta nejzáludnější proroctví a sudby. A tak je to i v životě lidském…
Letos v létě, jsem prožila velmi silný pocit, jakéhosi uvědomění, pochopení... AHA!! Provázel mě při tom pocit nepopsatelný slovy… pláč, smích, oboje zároveň, všude se rozprostírající radost, blaženost, vděčnost a LÁSKA… a veliké uvědomění, že jsem našla to, co jsem nikdy neztratila. Vytanula mi při tom na mysli konkrétní pohádka a o té se chci zmínit… „O princezně Jasněnce a létajícím ševci“. Archetypálně, je v ní zastoupeno vše, zmíním však jen to hlavní. Zlá čarodějnice, která je jako naše mysl. Stále nám hází klacky pod nohy a staví spoustu překážek. Bere nám sílu a komplikuje vše, co může. Sluneční paní je tím Světlem, za kterým my míříme a necháváme se vést. Je Světlem, které my hledáme ve tmě. Dodává sílu a vždy podporuje, abychom mohli jít dál, nehledě na to, co se nám děje. Je i tím, kam míříme po odchodu z tohoto světa. Švec Jíra… mužský princip… odvážný, pracovitý, trpělivý a láskou naplněný jinoch hledající ztracenou Jasněnku, kterou z celého srdce miluje a udělá pro ni úplně vše. Jasněnka… ženský princip… je krásná, zamilovaná, dobrosrdečná, laskavá i radostiplná princezna. A pak je tu kletba „osvobození přijde až tehdy, když najdeš to, co jsi nikdy neztratil“… Kvality Jasněnky a Jíry se musí propojit, aby společně mohly překonat vše co čarodějnice nastražila. Světlo slunce pomáhá a podporuje tou největší silou, kterou má, aby vše dobře dopadlo. A Láska, čistá a bezpodmínečná, tomu všemu dodává tu nejdůležitější energii. Je hybnou tvořitelkou, která hory přenáší a pro kterou stojí za to žít. Je tím nejdůležitějším archetypem nejen pohádek, ale i našeho běžného lidského života. Je tím největším, co v lidském i Božském propojení můžeme zažít. Je tím, kdo nás vede dál a dělá naše životy blaženější. Má mnoho podob… mateřská, otcovská, partnerská, přátelská, sám k sobě, k Bohu, ke všemu živému i neživému a doplňte si dál dle svého… a nikdy není venku, nikdy není závislá na lidech či okolnostech. Bydlí totiž uvnitř…

Ze srdce přeji nám všem moji milí, žijme každý tu svou pohádku, jak nejlépe umíme. Mějme povšechnou hojnost všeho dobrého nejen ve dnech svátečních, ale i po celý rok či každičký den našeho života a … hledejme to, co jsme nikdy neztratili…

S Láskou Helča
Moji milí,

dnes je mou velikou radostí předat vám zprávu o nových lekcích Loona dance v Kolíně. Lekce povede výborná a zkušená lektorka Ewka Kramářová. Jsem moc ráda, že tuto štafetu přebírá úžasná a jedinečná žena, kterou mám velmi ráda a její lekce mohu jen doporučit. Pokud vám tedy lekce Loona dance pomáhaly v načerpání energie, radosti, síly a klidu, pokud vám pomáhaly odevzdat a rozpustit nepotřebné, neváhejte a skočte na taneček. První lekce se konná již v neděli 14.11. od 18 hodin v RelaxMe. Na jejich webových stránkách se můžete i hlásit.

Dále by vás mohly oslovit akce s další výjimečnou ženou, Markétkou Čulou. Někdy v čase nastávajícím budou lekce Orgasmic Goddess Dance, nyní již běží uzavřená skupina. Další akce, na které mohu pozvat jsou Oshovy meditace. Jsou otevřeny ženám i mužům a pro jejich hloubku, očistný a transformační potenciál velmi doporučuji. Nejbližší se koná 10.12. ve studiu Arena v Kolíně. Kontakt na Marketku v případě zájmu předám.
K oběma akcím posílám plakátky.

Děkuji všem, kteří jste zareagovali na zprávu o odchodu Elí. Je vidět, kolik lidí ji mělo rádo a bude na ní vzpomínat. Po skončení běžného obřadu jsme malá skupinka bytostí udělali pro Elí rozloučení v kruhu, uprostřed přírody. Bylo to velmi silné, láskyplné a podporující pro všechny zúčastněné. Pokud by někoho zajímalo, co se dělo za oponou, či jak se s člověkem blízkým rozloučit jinak, tak v další příloze je článek, který jsem k tomu napsala.

Opatrujme se velmi moji milovaní a v těchto dobách temných sviťme, každý z nás, nejlépe jak umíme...
Krásný čas prožívaný v Lásce přejii, Helča
Moji milí,

stále doufám, že se vám všem daří jak nejlépe je to možné a pro zpříjemnění času posílám několik inspirací:
- již ve středu 10. 2. je další on-line Daršan s Paramahamsou Vishwanandou. Registrační odkaz najdete na webu
- o úplňku 27. 2. se konná letošní první Žehnání ženskému lůnu s Mirandou Grey. Registrační odkaz je na webu
- někde na mě vykoukla informace o filmu Celstýnské proroctví. Kdysi dávno jsem četla knihu a na mnohé pozapomněla. Tedy jsem dohledala a dnes shlédla. Jistě se tam podrobně nevešlo vše jako v knize, ale pro připomenutí základního pohledu na svět i život to prostě stačí. Změna vnímání života, mezilidských vztahů a postoje k Zemi je pro zachování člověčí rasy nezbytná...dohledáte na Prima Max:-)
- a další z inspirací je kniha od Mamani Hernán Huarche. Je znám velmi mezi ženami zejména knihami Kurandera a Hadí žena. Na podzim vyšla třetí a poslední jeho kniha Cesta šamana. Byť podtitul je "hledání podstaty ženské síly" za mě by spíše slušelo "hledání podstaty života. Kniha je velmi vhodná i pro muže. V dnešní době velkých změn je velmi potřebná k rozšíření povědomí, že věci mohou být jinak. Mamani zemřel v roce 2016. Měla jsem na jedné přednášce možnost se s ním setkat. Dodnes na to vzpomínám. Byl drobné postavy, sálala z nej divokost, síla, laskavost, láska, veliká moudrost a čistota...voněl bylinkymi a jeho obejmutí bylo po mužsku velmi pevné a zároveň jemné ...výňatek... "Bezpečnost Země má své hranice, a když bude překročena, strážci mají příkaz zachránit jedince, kteří znovu zalidní planetu. Pak dojde k celkové očistě ohněm, což je nejmocnější element přírody, schopný roztavit negativní energii, která se akumuluje na planetě. Současné lidstvo se chová úplně stejně, jako se chovala civilizace, která zanikla před třinácti tisíci lety a která v posledních dnech před zánikem už jen kradla, lhala, ničila, zasévala chaos a násilí. Lidé zbožňovali peníze, oblečení, šperky a další symboly bohatství; sex i drogy byly ve společnosti přebujelé. To všechno nabíjelo zemi negativními vibracemi, a když to překročilo určitou hranici, Země udělala opatření, která by ji přivedla znovu do rovnováhy...A přišlo kataklyzma."
Je fascinující jak se předpovědi starodávných civilizací, šamanských či indiánských kmenů a nebo východních učení shodují...vše čerpá z jednoho zdroje...
Pokud by někoho zajímal záznam přednášky Lucie Chaya /překladatelka knih Mamaniho/ s Robertem Santim odkaz najdete zde
http://modernikurandera.cz/roberto-pet-zraneni-duse-unor-21-odkaz/?fbclid=IwAR0piY32HiSrZuK6ytFYlZWlLDJl3ZrozM3CuJA745YQdMRlrkIHZW7XD4M
Oba velmi intenzivně pracují na předávání učení peruánských šamanů západní civilizaci...


Opatrujte se krásně moji milí, s Láskou Helča
Moji milí,

sváteční dny jsou za námi a doufám, že jste je prožili nejlépe jak bylo možné. Doba je stále turbulentní. Buďme trpěliví a spolu-pracujme. Pro potěšení posílám informace k Daršanu pro ČR a několik málo veršů, jimiž jsem občas obdarovaná...

Pro vyšší záměr
společně tvoříme
v Lásce se spojíme
s JEDNOTOU souzníme.

Žena i Muž
Matka i Otec
sestra a bratr
dcera či syn
v JEDNOTĚ spojit se je dobrý čin.

Žena v bezpečí Muže
Lásku jeho i svou násobí,
svět v souladu sílit tak může
a čistým světlem se rozzáří.

Prosti bojů a hádek
společně jdeme dál,
ve své síle, moudrosti a Lásce,
každý z nás bude královna/král.

Tak následuj srdce své
a otevři se cele
a partnera svého
POSVÁTNĚ
nech vstoupit v SEBE.

Božská Matka i Otec
v JEDNOTĚ
záměr Tvůj podpoří,
nechť i jejich Láskou
srdce naše se rozhoří.


Daršan pro ČR byl dnes vypsán již na pondělí 11.1.... magické datum:-) informace naleznete zde:
https://events.bhaktimarga.org/country-online-darshan-czech-republic-hungary-slovakia-11-january-2021

Opatrujte se krásně, s Láskou Helča
Moji milí,

ze srdce doufám, že jste prožili krásné sváteční dny se svými blízkými. Máme za sebou velmi vyjímečný rok. Byl plný chaosu, zvratů, nejistoty, strachu. Zároveň mnohým z nás přinesl zastavení, čas k přemýšlení, možná i impuls ke změně. Mě osobně přinesl uvědomění, že vnitřní klid, mír, spokojenost a blaženost jsou mou trvalou součástí, nehledě na to, co se děje vně. To neznamená, že někdy nejsem rozhozená. Ano jsou situace, že cítím nejistotu či smutek a je to v pořádku. Žijeme život lidský a emoce k němu patří. Ale vždy se zastavím, nacítím do svého srdce, nadýchnu čistého vzduchu a podívám se shora, proč to tak cítím, co za tím je. Obvykle se mi podaří najít příčinu uvnitř mě, v nějaké mé stále ještě zraněné a nedosycené části. Když si to uvědomím, přijmu to, dosytím chybějící, trvá to tak 10-15 minut a pak se to rozplyne. Pokud se mi nedaří rozklíčovat, či je to prostě hlubší a já to neumím uchopit, tak si položím sama sobě otázku: “Co by v takové situaci udělala láska?” Odpovědi, které přichází dle situace jsou: “Láska se neumí zlobit. Láska by od-pustila. Láska by objemula všechny zúčastněné.” Tato uvědomění jsou tak hluboká, čistá a osvobozující, že se obvykle začnu smát… uvědomím si tu “dokonalou Božskou hru” a opět si vpluji do svého klidu, míru a radosti. Můj život se tak stal velmi svobodným, naplněným hojností, spokojeností a láskou. Naše Duše je, nehledě na vnější svět plný omezení, příkazů či zákazů, totiž vždy radostná, láskyplná a SVOBODNÁ.

Pevně věřím, že nadcházející rok bude pro nás všechny novým začátkem. Přeji nám, aby byl požehnán povšechnou hojností všeho dobrého, protkán laskavostí i soucitem. Nechť každý z nás má možnost všechny dny pro-žít v pr-osvícení světlem a Láskou.
Opatrujte se krásně, s Láskou Helča

P.S.: Je před námi úplněk, Využijte jeho energii ke svým záměrům a ženy mohou navíc využít Žehnání ženskému lůnu s Mirandou Grey. Registrace končí v úterý večer... můžete použít i meditaci na kruh sester. registrace zde:
06.09.2016 20:53:30
hellino
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one